Xử lý phản ánh của khách hàng

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Xưởng may mọi khiếu nạn:

  1. Chất lượng hàng hóa.
  2. Tiến độ thực hiện hợp đông.
  3. Vận chuyển, Thanh toán
  4. Mẫu không đúng cam kết.
  5. Bất kỳ vấn đề gì khách hàng không hài lòng.

Xin gọi số : 0989 085 551 

Trân trọng cám ơn quý khách hàng góp ý về dịch vụ!